V globálnych emisiách CO2 existujú obrovské rozdiely

Bohatší ľudia majú tendenciu mať vyššiu uhlíkovú stopu . Spotrebúvajú viac energie a keďže veľká časť stále pochádza z fosílnych palív, majú oveľa vyššie emisie uhlíka ako tí s nižšími príjmami. Táto nerovnosť je jasná, keď skúmame príspevky krajín podľa úrovne príjmu. Vyššie uvedený graf ukazuje podiel štyroch príjmových skupín Svetovej banky na globálnych emisiách oxidu uhličitého (CO 2 ) a obyvateľstve s použitím údajov z projektu Global Carbon Project . Skupiny sú založené na priemernom príjme na úrovni krajiny – nezohľadňujú rozdiely medzi príjmami ľudí v jednotlivých krajinách.

Krajiny s vysokými príjmami prispievajú viac ako dvojnásobkom svojho podielu na celosvetovej populácii: sú domovom iba 15 % ľudí, ale vypúšťajú 34 % celosvetových emisií. V krajinách s nízkymi príjmami žije 9 % svetovej populácie, no vypúšťajú menej ako 1 % celkových emisií. Tento rozdiel sa zväčšuje o niekoľko percentuálnych bodov, keď vezmeme do úvahy emisie obsiahnuté v obchodovaných tovaroch. (Viac na ourworldindata.org)