Letá sa otepľujú rýchlejšie ako zimy v celej klimatickej histórii Zeme

Klimatické zmeny sú naliehavým problémom, ktorý ovplyvňuje každý kút našej planéty. Keďže teploty neustále rastú, je dôležité pochopiť, ako tento trend otepľovania ovplyvní našu letnú a zimnú sezónu a životné prostredie okolo nás.

Nedávny výskum vrhol svetlo na účinky teplejšej klímy na sezónne teploty a poskytol cenné informácie o tom, čo môžeme očakávať v budúcnosti. (Eric Ralls, viac na earth.com)