Klimatické zmeny a mladí ľudia

Nedávna štúdia ukazuje znepokojujúce medzery vo vedomostiach o klimatických zmenách medzi mladými ľuďmi v Nemecku. Podľa prieskumu Medzinárodného ústredného inštitútu pre mládež a vzdelávaciu televíziu, ktorý je súčasťou Bayerischer Rundfunk, približne 20 percent ľudí vo veku 12 až 19 rokov nikdy nepočulo o zmene klímy. Prekvapivo tomu pojmu nerozumie ani šestina 18 až 19-ročných.

Štúdia naznačuje, že mnohí mladí ľudia si ešte dostatočne neuvedomujú klimatické zmeny a ich dôsledky. To, akú školu respondenti navštevujú, má na výsledok len malý vplyv. To naznačuje, že problém klimatických zmien nemusí byť adekvátne riešený vo vzdelávacom systéme ako celku, bez ohľadu na typ školy. (Viac na diebewertung.de)