Nové 3D modely odhaľujú, ako otepľovanie podnebia ovplyvňuje príliv podmorského oceánu

Len málo vecí v prírode je tak predvídateľných ako príliv a odliv v oceáne. Tieto pretrvávajúce, krátkoperiodické a veľké javy, poháňané gravitačnou silou Mesiaca a Slnka, sú zjavné takmer vo všetkých typoch oceánografických a satelitných pozorovaní. Priamo ovplyvňujú aj rytmus života miliónov ľudí a nespočetných ekosystémov.

Nedávno si však výskumníci všimli jemné zmeny v povrchových meraniach prílivu a odlivu, ktoré sa nezhodujú so zmenami gravitačnej sily Mesiaca a Slnka. Namiesto toho zozbierané údaje a teória naznačujú, že za pozorovaniami môže byť otepľujúci sa povrch oceánu. Na skúmanie týchto javov Dr. Michael Schindelegger z Bonnskej univerzity využíva superpočítačové zdroje v Jülich Supercomputing  Center (JSC) na lepšie pochopenie pozorovacích údajov zozbieraných v rokoch 1993–2020, čím sa zlepšila presnosť trojrozmernej (3D) oceánskej cirkulácie. modely v procese. (Sarah Waldrip, viac na phys.org)