Čo sa stane, ak skolabuje atlantický prúd?

Atlantic Overturning Circulation ( AMOC) prepravuje morskú vodu cez Atlantický oceán. Pre nás v západnej, strednej a severozápadnej Európe je to systém ohrevu teplej vody : zabezpečuje, že naše zimy sú mierne a moria sú v zime vo všeobecnosti bez ľadu. AMOC je jedným zo základných prvkov klimatického systému našej zeme. V dôsledku meniacich sa podmienok prostredia by sa mohol „prevrátiť“, t. j. výrazne zoslabiť alebo sa dokonca zastaviť.

Štúdia publikovaná vo februári v časopise „Science Advances“ teraz poskytuje ďalší jasný dôkaz, že atlantická prevratná cirkulácia by sa mohla skutočne prevrátiť. Vysvetľujeme, aký je tento scenár pravdepodobný a čo by to pre nás mohlo znamenať. (Dr. Kilian Loesch, viac na utopia.de)