Klimatická kríza, ekonomické škody 6-krát horšie, ako sa doteraz predpokladalo

Klimatická kríza z hľadiska ekonomických škôd môže byť šesťkrát horšia, ako sa doteraz predpokladalo. Globálne otepľovanie má podľa nového výskumu znižovať bohatstvo rýchlosťou zodpovedajúcou úrovni finančných strát permanentnej vojny . Je zrejmé, že výskumníci majú na mysli iba ekonomické straty a nie nekonečné utrpenie a smrť, ktoré vojna spôsobuje. Nový výskum, ktorý uskutočnili  Adrien Bilal  a  Diego R. Känzig , ekonómovia z Harvardu a Northwestern University, preukázal,  že zvýšenie globálnej teploty o 1 °C vedie k 12 % poklesu globálneho hrubého domáceho produktu (HDP) , čo je veľmi vyšší odhad ako v predchádzajúcich analýzach. Svet sa už od predindustriálnych čias oteplil o viac ako 1 °C a mnohí klimatológovia predpovedajú, že do konca tohto storočia by mohlo dôjsť k zvýšeniu o 3 °C v dôsledku pokračujúcej spotreby fosílnych palív. (Viac na iconameteo.it)