Niektoré kategórie pracovníkov by potom mohli byť obzvlášť zraniteľné voči účinkom zmeny klímy a môžu potrebovať dodatočné ochranné opatrenia v porovnaní s tými, ktoré bežne stanovujú vnútroštátne predpisy.

Pripomína to globálna správa „ Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v meniacej sa klíme “, ktorú zverejnila Medzinárodná organizácia práce ( ILO ) pri príležitosti Svetového dňa zdravia a bezpečnosti pri práci 2024. (Tiziano Menduto, viac na puntosicuro.it)