Oživenie individuálnych opatrení v oblasti klímy

Keďže svet zápasí s naliehavou potrebou znížiť emisie skleníkových plynov, rastie záujem o pochopenie toho, ako môžu jednotlivé opatrenia prispieť k tomuto cieľu. Zložitosť a rozsah údajov o spotrebe energie a emisiách uhlíka môžu byť pre priemerného človeka ohromujúce, čo často vedie k nesúladu medzi každodennými činnosťami a ich vplyvom na životné prostredie.

Globálny imperatív znížiť emisie skleníkových plynov je dobre zavedený, pričom rozhodujúcu úlohu v tomto úsilí zohrávajú jednotlivé opatrenia.

Podľa štúdie vedenej výskumníkom z Inštitútu energie a životného prostredia na Pensylvánskej štátnej univerzite môže osobný životný štýl, najmä pokiaľ ide o dopravu a stravu, výrazne znížiť uhlíkovú stopu jednotlivca.

Štúdia je publikovaná v Frontiers of Environmental Science & Engineering . (TransSpread, viac na phys.org)