Stanovenie cien uhlíka funguje, zistila to hlavná metaštúdia

Zníženie emisií o 5 až 21 %: toto je empiricky meraný účinok systémov oceňovania uhlíka v prvých rokoch ich prevádzky. Výskumný tím teraz identifikuje tieto zistenia pre 17 reálnych klimatických politík na celom svete, čím zhusťuje stav vedomostí komplexnejšie ako kedykoľvek predtým. Tím používa umelú inteligenciu na porovnávanie existujúcich prieskumov, vďaka čomu sú porovnateľné pomocou nového konceptu výpočtu. (Ulrich von Lampe, Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change, viac na phys.org)