Vypočítajte si uhlíkovú stopu

Uhlíková stopa je celkové množstvo skleníkových plynov (vrátane oxidu uhličitého a metánu), ktoré vznikajú našimi činnosťami. Priemerná uhlíková stopa na osobu v Spojených štátoch je 16 ton, čo je jedna z najvyšších hodnôt na svete. Celosvetovo sa priemerná uhlíková stopa blíži k 4 tonám. Ak chcete mať najlepšiu šancu vyhnúť sa nárastu globálnych teplôt o 2 °C, priemerná globálna uhlíková stopa za rok musí do roku 2050 klesnúť pod 2 tony.

Zníženie jednotlivých uhlíkových stôp zo 16 ton na 2 tony neprebehne zo dňa na deň! Tým, že urobíme malé zmeny v našom konaní, ako je jedenie menej mäsa, menej prestupov a sušenie oblečenia, môžeme začať robiť veľké zmeny. (Viac na nature.com)