Vzdelávanie školákov o zmene klímy

Klimatické zmeny sú jedným z najpálčivejších problémov našej doby s ďalekosiahlymi dôsledkami pre našu planétu a jej obyvateľov. Ako ďalšia generácia lídrov, inovátorov a občanov musia školáci pochopiť zložitosť zmeny klímy a jej vplyv na životné prostredie, ľudské zdravie a hospodárstvo. Vzdelávanie školákov o zmene klímy je kľúčové pre zvyšovanie povedomia, presadzovanie trvalo udržateľných postupov a inšpiratívnu činnosť. (Manaksha Memon, viac na arynews.tv)