Príručka pre začiatočníkov k pochopeniu scenárov klimatických zmien

Scenáre klimatických zmien boli kedysi pojmami používanými iba vo vedeckých publikáciách. Dnes sú však všadeprítomné v diskusiách o udržateľnosti v rôznych odvetviach, od investorov až po energetiku a potravinársky a nápojový sektor. Zvážte akýkoľvek produkt vo vašej domácnosti, od telefónu Apple až po zmrzlinu Ben & Jerry’s; spoločnosti používajú niektoré klimatické scenáre na riadenie rizík.

Klimatické scenáre sa čoraz viac používajú, pretože sa stali požiadavkou na dodržiavanie predpisov. V júni minulého roka boli zahrnuté do globálnych účtovných štandardov a štandardov zverejňovania udržateľnosti, IFRS, ktoré sa používajú v 168 krajinách. Podľa týchto noriem by spoločnosti, ktoré identifikujú zmenu klímy ako finančné riziko, mali používať hodnotenia scenárov súvisiacich s klímou. (Simi Thambi, viac na forbes.com)