Pri súčasnom tempe nie je možné dosiahnuť ciele Parížskej dohody

Podľa nového výskumu University of East Anglia (UEA) sú súčasné snahy o obmedzenie emisií uhlíka nedostatočné na splnenie cieľov Parížskej dohody . K tomuto záveru sa dospelo posúdením „emisnej medzery“ medzi rôznymi národnými plánmi ochrany klímy a tým, čo je skutočne potrebné na dosiahnutie tohto cieľa. Táto bezprecedentná štúdia zistila rozdiel až 3,2 miliardy ton oxidu uhličitého  (CO2) medzi súčasnými globálnymi plánmi odstraňovania uhlíka a tým, čo je potrebné do roku 2050, aby sa predišlo najhorším vplyvom globálneho otepľovania, vrátane vĺn horúčav, záplav, sucha, topenia ľadu a stúpajúca hladina mora. (Od Morgana Fromentina, viac na msn.com)