Len niekoľko druhov stromov je vhodných pre budúcnosť

Úmrtnosť stromov sa v Európe za posledné tri desaťročia výrazne zvýšila, píše výskumný tím v časopise „Nature Ecology & Evolution“ . Vypočítané obmedzenie druhov sťaží vyrovnávanie sa s hroziacou stratou lesov – najmä s ohľadom na vytváranie zmiešaných lesov, ktoré sa považujú za obzvlášť odolné voči narušeniam, a preto sa považujú za dôležitú adaptačnú stratégiu v lesnom hospodárstve. (Annett Stein, dpa/sbi, viac na gmx.at)