Odborná príručka k čistej nule a štandardizácii klímy

Naliehavosť a rozsah klimatickej krízy v kombinácii s potrebou rýchlej a účinnej globálnej reakcie postavili zníženie emisií skleníkových plynov na nulovú hodnotu pevne na popredné miesto v programe vlád, podnikov a spoločností. Existuje všeobecná zhoda, že na dosiahnutie čistých nulových cieľov a splnenie širších záväzkov v oblasti klímy a udržateľnosti sú potrebné rozsiahle, globálne koordinované opatrenia.

Úplná zložitosť a rozsah budúcej výzvy spolu s obrovským počtom zainteresovaných strán však v súčasnosti znamenajú, že neexistuje konsenzus o tom, ako sa tam najlepšie dostať. Ako neoddeliteľná súčasť globálnej infraštruktúry kvality bude akreditácia nápomocná pri podpore prijímania jasnejších, robustnejších, spravodlivých a efektívnych prechodových ciest s nulovou čistotou na celom svete. (Maria Varbeva-Daley, viac na environmentjournal.online)