Zdaňovanie plastov v Európe: aktualizácia 2024

Otázka odpadu z plastových obalov je v posledných rokoch v popredí politického myslenia v Európe. Európska únia (EÚ) zaviedla 1. januára 2021 odvod na základe množstva odpadu z nerecyklovaných plastových obalov vyprodukovaného každým členským štátom EÚ (ČŠ). Tento „plastový poplatok“ je navrhnutý tak, aby znížil šírenie nerecyklovaného plastového odpadu a zároveň financoval rozpočet EÚ na roky 2021 – 2027 na pozadí zvýšených výdavkov vyplývajúcich z pandémie. Každý členský štát je povinný zaplatiť odvod, ktorý sa určí vynásobením sadzby 0,80 eura za kilogram hmotnosťou nerecyklovaného odpadu z plastových obalov. Zatiaľ čo niektoré členské štáty platia odvody zo svojich vnútroštátnych rozpočtov, iné zaviedli (alebo sa chystajú zaviesť) nové dane, clá, poplatky, poplatky alebo príspevky na plastové výrobky alebo rozšírili (alebo zvažujú rozšírenie) existujúcich systémov zdaniť aj plastové výrobky. (Inés Blanco de Tord, viac na lexology.com)