Ľudské práva, zmena klímy a úloha Ženevy

Klimatické zmeny sú jednou z najväčších existenčných hrozieb pre ľudí a planétu. Jeho škodlivé účinky podkopávajú plné užívanie a realizáciu všetkých ľudských práv, čo predstavuje vážne riziko pre základné práva na život, zdravie, výživu a primeranú životnú úroveň jednotlivcov a komunít na celom svete a neúmerne ovplyvňuje tých, ktorí sa už v takejto situácii nachádzajú. zraniteľnosti. Táto stránka zdôrazňuje úlohu, ktorú zohrávajú zainteresované strany z International Geneva ako globálneho centra správy životného prostredia pri presadzovaní prístupu založeného na ľudských právach v boji proti zmene klímy. (Viac na genevaenvironmentnetwork.org)