Európska únia: Záväzok CS3D v oblasti zmeny klímy: zmena hry pre nadnárodné spoločnosti

Smernica Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CS3D) sa má stať zákonom v rámci zásadnej zmeny záväzkov podnikov týkajúcich sa ľudských práv, environmentálnych noriem a klimatických zmien. V tomto článku sa zameriavame na záväzky súvisiace s klímou zakotvené v CS3D: povinnosť uložená spoločnostiam prijať a uviesť do platnosti plány zmeny klímy. (Viac na globalcompliancenews.com)