Regulačné orgány EÚ oznamujú vyšetrovanie Greenwashingu 20 leteckých spoločností

Európska komisia a spotrebiteľské orgány EÚ zaslali listy 20 leteckým spoločnostiam „identifikujúce niekoľko typov potenciálne zavádzajúcich ekologických tvrdení“ so zameraním na „tvrdenia leteckých spoločností, že emisie CO2 spôsobené letom by mohli byť kompenzované klimatickými projektmi alebo používaním udržateľné palivá“. Úrady predovšetkým zdôraznili, že „letecké spoločnosti musia ešte objasniť, či takéto tvrdenia možno podložiť spoľahlivými vedeckými dôkazmi“. (Jacob H. Hupart, viac na lexology.com)