Greenwashing a úloha audítorov

Greenwashing pravdepodobne poškodí povesť podniku, keď sa odhalí klamlivá činnosť. Pod pojmom „ zelené umývanie “ sa bežne rozumie, keď sa spoločnosť zapojí do praktík s cieľom uviesť do omylu alebo využiť túžbu po produktoch alebo službách šetrných k životnému prostrediu. Deje sa to tak, že sa vytvorí falošný dojem, že jeho činy, ciele alebo produkty sú ekologickejšie, než v skutočnosti sú. Skúmame, ako môžu audítori a finančné rady merať osvedčené postupy v oblasti, na ktorú sa regulačné orgány čoraz viac zameriavajú.

Greenwashing môže zavádzať investorov a spotrebiteľov, ktorí sa môžu zriecť úspor na podobných produktoch a službách tým, že platia prémiu za to, čo považujú za „zelenší“ produkt. V konečnom dôsledku táto prax predstavuje vážne riziko pre podnikanie. Je to obzvlášť znepokojujúce, pretože nedávna celosvetová kontrola náhodne vybraných webových stránok Úradu pre hospodársku súťaž a trhy zistila, že 40 % ekologických tvrdení podaných online by mohlo byť zavádzajúcich. (Aoiffe Moranová, Joanne O’Rourke, viac na lexology.com)