Ďalšie emisie CO2 planétu nezohrejú: protiprúdová teória poľského výskumného tímu

Nedávno skupina poľských vedcov z Univerzity v Lubline, vedená Dr. Janom Kubickim, zverejnila štúdiu, ktorá by mohla priniesť revolúciu v našom chápaní účinkov oxidu uhličitého (CO2) na zemskú atmosféru. Títo výskumníci tvrdia, že zemská atmosféra je teraz „nasýtená“ CO2, čo znamená, že ďalší nárast tohto plynu by neviedol k zvýšeniu globálnych teplôt. Výskum naznačuje, že hoci sú súčasné úrovne CO2 okolo 418 častíc na milión (ppm) , prekročenie prahu 400 ppm by neviedlo k ďalšiemu otepľovaniu. Výskumníci do hĺbky skúmali vzťah medzi koncentráciou CO2 a nárastom globálnej teploty a dospeli k záveru, že skleníkový efekt spôsobený týmto plynom už nie je významným otepľovacím faktorom nad určitú úroveň nasýtenia. ( LUISY BRUNOVA, more at meteogiornale.it )