Riešenie vplyvu klimatických zmien na mier a bezpečnosť vo svete

Získajte pohľad odborníka na hrozbu globálneho mieru a bezpečnosti, ktorú predstavuje zmena klímy. Pripojte sa k koordinátorovi programu pokročilých akademických programov Lamovi Elhatowovi a zúčastnite sa kurátorského rozhovoru so Swathim Veeravalli , riaditeľom klimatickej bezpečnosti a adaptácie pre Národnú bezpečnostnú radu.

Diskusia sa bude zaoberať hlbokými bezpečnostnými výzvami, ktoré nás čakajú v súvislosti s našimi klimatickými zmenami, vrátane zvýšeného potenciálu konfliktov, obáv o národnú bezpečnosť a hrozieb pre ľudskú bezpečnosť. Veeravalli bude čerpať zo svojich skúseností s Národnou bezpečnostnou radou a ako interdisciplinárna výskumná vedkyňa, aby poskytla prehľad o rizikách a perspektívnom posune potrebnom na navrhnutie inkluzívnych, udržateľných stratégií, ktoré riešia mnohostrannú povahu bezpečnostných hrozieb súvisiacich s klímou. (Viac na hub.jhu.edu)