Riešenie metánu by mohlo mať veľký a rýchly vplyv na zmenu klímy

otepľovaním sa pozornosť obracia na zmysluplné spôsoby, ako riešiť druhý najdôležitejší plyn v oblasti zmeny klímy . Zatiaľ čo CO2 predstavuje 66 percent nárastu tepla na svetový povrch, emisie metánu prispievajú 16 percentami. Napriek svojmu menšiemu trhovému podielu na emisiách spôsobených klimatickými zmenami sa metán podľa amerického Národného úradu pre oceán a atmosféru od predindustriálnych čias podieľal na globálnom otepľovaní približne 30 percentami a od ukladania záznamov sa šíri rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. začala v 80. rokoch 20. storočia. Aj keď sa emisie CO2 počas blokád súvisiacich s pandémiou v roku 2020 spomalili, atmosférický metán vystrelil a teraz je na najvyššej úrovni za 800 000 rokov. Metán bol v predindustriálnej atmosfére prítomný v množstve 800 častíc na miliardu (ppb); dnes je to 1 800 ppb. (Marka Rowea, viac na geographical.co.uk)