Energeticky efektívne budovy – prinášajúce energiu a úspory nákladov pre občanov EÚ

Nedávno prijatá revízia  smernice o energetickej hospodárnosti budov  podporuje širšiu snahu EÚ dosiahnuť uhlíkovo neutrálne hospodárstvo a zároveň zlepšiť kvalitu života ľudí, znížiť účty domácností a podnikov za energiu, posilniť stavebný ekosystém a prispieť k energetickej nezávislosti Európy. v súlade s plánom REPowerEU . Smernica sa osobitne zameriava na budovy a domácnosti s najhoršou výkonnosťou, ktoré sú vystavené energetickej chudobe a ohrozené cenami energie. (Viac na energy.ec.europa.eu)