Skutočnou cenou klimatických zmien bude naše zdravie

Globálny nárast o 1,5 °C nad predindustriálnym priemerom a pokračujúca strata biodiverzity ohrozujú „katastrofickú ujmu na zdraví, ktorú nebude možné zvrátiť“, uvádza časopis lekárskej vedy The Lancet.

To má obrovské dôsledky pre všetky značky, ale najmä pre tie, ktoré pôsobia v zdravotníctve – v odvetví, ktoré je zodpovedné za 4 % všetkých globálnych emisií a takmer 10 % všetkého materiálu spotrebovaného na celom svete.

Klimatická a ekologická kríza nepochybne zvýši dopyt po zdravotníckych organizáciách. Zvyšovanie teplôt, stúpanie hladiny morí, zmeny vegetačných období a extrémne počasie spôsobia znečistenie ovzdušia a vody, zníženie bezpečnosti a kvality potravín, zmeny v prenose infekčných chorôb a nárast alergénov. V dôsledku toho uvidíme viac chorôb súvisiacich s teplom, viac kardiovaskulárnych ochorení, viac mozgových príhod, viac zranení, viac duševných porúch a viac ochorení dýchacích ciest. (Helen Brain, viac na thedrum.com)