AKO RASTLINY FORMUJÚ KLÍMU ZEME

V priebehu stoviek miliónov rokov prežila Zem sériu klimatických zmien, ktoré formovali planétu tak, ako ju poznáme dnes. Minulé zmeny hladín CO2 a teploty nám môžu pomôcť pochopiť dnešnú reakciu planéty na globálne otepľovanie .

V rámci rastúcej oblasti nazývanej biogeodynamika sa výskumníci snažia pochopiť, ako takéto zmeny v minulosti ovplyvnili život na planéte.

„Snažíme sa porozumieť procesom relevantným pre súčasnosť pomocou geologickej minulosti,“ hovorí Julian Rogger, ktorý sa zameriava na biogeodynamiku na Ústave geofyziky na ETH Zurich. (PETER RÜEGG-ETH ZURICH, viac na futurity.org)