Aukcia Európskej vodíkovej banky poskytuje 720 miliónov eur na výrobu obnoviteľného vodíka v Európe

Komisia dnes prideľuje takmer 720 miliónov EUR siedmim projektom v oblasti obnoviteľného vodíka v Európe, ktoré boli vybrané v rámci prvého súťažného výberového konania v rámci Európskej vodíkovej banky.  Prostriedky na túto aukciu pochádzajú z príjmov systému EÚ na obchodovanie s emisiami. Víťazní uchádzači budú vyrábať obnoviteľný vodík v Európe a získajú dotáciu na preklenutie cenového rozdielu medzi ich výrobnými nákladmi a trhovou cenou vodíka, ktorú v súčasnosti riadia výrobcovia neobnoviteľných zdrojov. Európska vodíková banka preto prispieva k rozšíreniu čistejších palív, čo prispeje k dekarbonizácii európskeho priemyslu. Obnoviteľný vodík, ktorý vyrábajú, sa bude využívať v odvetviach ako oceliarstvo, chemikálie, námorná doprava a hnojivá. (Viac na ec.europa.eu)