Klimatické zmeny môžu byť hlavným dôvodom poklesu biologickej diverzity

Podľa Svetovej rady pre biodiverzitu IPBES sa zmena využívania pôdy (napríklad premena lesa na pasienky) považuje za najdôležitejší faktor, ktorý vedie k zmene biodiverzity. Vedci však nesúhlasia s tým, ako veľmi sa zmenila biologická diverzita. Pre lepšiu odpoveď na túto otázku výskumný tím modeloval účinky zmeny využívania pôdy na biodiverzitu v 20. storočí. Výpočty ukázali, že globálna biologická diverzita mohla klesnúť o dve až jedenásť percent len ​​kvôli zmene využívania pôdy. Tento rozsah pokrýva štyri miery biodiverzity (globálny počet druhov, priemerný počet miestnych druhov, priemerná veľkosť biotopu, stredná integrita komunity), vypočítané pomocou siedmich rôznych modelov. (KNOWLEDGE NEWS, viac na mdr.de)