Sociálna ekonomika a ľudské práva – csddd: nové pravidlá

Nové pravidlá starostlivosti CSDDD sa vzťahujú na spoločnosti z EÚ a mimo EÚ s viac ako 1 000 zamestnancami a obratom 450 miliónov eur Európsky parlament 24. apríla schválil smernicu o povinnej starostlivosti v oblasti udržateľnosti podnikov (CSDDD). Táto smernica zaviaže spoločnosti, aby začlenili ľudské práva a vplyv na životné prostredie do svojich systémov riadenia a riadenia.

Táto smernica bola pôvodne navrhnutá vo februári 2022 ako reakcia na naliehavú potrebu právnych predpisov v oblasti podnikovej zodpovednosti a zmierňovania negatívnych vplyvov na ľudské práva a životné prostredie. Po rokoch diskusií o texte dal Európsky parlament poslednú zelenú, čo predstavuje kľúčový krok k záväzku EÚ k udržateľnosti a zodpovednému podnikaniu. (Viac na lexology.com)