Skončí sa zavádzanie „zelenými“ tvrdeniami?

Dňa 6.3.2024 bola v Úradnom vestníku Európskej únie zverejnená nová Smernica, ktorá posilňuje postavenie spotrebiteľov v rámci zelenej transformácie prostredníctvom lepšej ochrany pred nekalými praktikami a prostredníctvom lepšieho informovania.

Táto Smernica bola prijatá v rámci boja proti greenwashingu – pojem zastrešujúci zavádzajúce environmentálne tvrdenia. Cieľom Smernice je zaviesť do spotrebiteľského práva osobitné pravidlá na riešenie obchodných praktík, ktoré zavádzajú spotrebiteľov a bránia im prijímať rozhodnutia predstavujúce udržateľnú spotrebu.

Takýmito praktikami sú napríklad praktiky spojené s predčasným zastarávaním tovaru, klamlivými tvrdeniami týkajúcimi sa životného prostredia, so zavádzajúcimi informáciami o sociálnych charakteristikách výrobkov alebo podnikov obchodníkov alebo s netransparentnými a nedôveryhodnými značkami udržateľnosti. (Katarína Brath Liebscherová, viac na odpady-portal.sk)