IETA zavádza nové usmernenia o uhlíkových kreditoch pre podniky

Medzinárodná asociácia obchodovania s emisiami (IETA) nedávno predstavila komplexné nové usmernenia zamerané na pomoc podnikom pri využívaní uhlíkových kreditov na dosiahnutie klimatických cieľov Parížskej dohody. „Pokyny pre vysoko integrované používanie uhlíkových kreditov“, ktoré boli odhalené počas každoročného Európskeho klimatického summitu IETA, obsahujú jasné odporúčania pre ich aplikáciu v podnikových environmentálnych stratégiách. (Viac na green.earth)