„Prvýkrát za 40 rokov“: Výskumníci pozorujú znepokojivú anomáliu

Klimatické zmeny nielenže strácajú predvídateľnosť, ale prinášajú so sebou aj ďalšie a ďalšie anomálie. Niektoré z nich je ťažké vysvetliť. Prirodzené klimatické zmeny sú výskumníkom známe už nejaký čas. Dôkazy o ňom možno nájsť hlboko pod zemou v starých sedimentárnych vrstvách. Nemožno poprieť ani ľudský podiel na týchto výkyvoch. Od začiatku industrializácie vyvádzala našu atmosféru čoraz viac z rovnováhy a najmä v nedávnej minulosti viedla k jednej extrémnej poveternostnej udalosti za druhou.

Klimatické zmeny sťažujú predpovede

V súčasnosti sa používa množstvo klimatických modelov, ktoré sú určené na predpovedanie samotného otepľovania a frekvencie extrémnych poveternostných udalostí. Štúdia zverejnená v marci 2024 ukázala, že tieto skoré predpovede nie sú ani zďaleka také spoľahlivé, ako sa pôvodne predpokladalo. V skutočnosti je zmena klímy oveľa zložitejšia, ako sme si mysleli – a nové zistenia jasne ukazujú, čo to pre nás znamená. (Philippa Ralla, viac na futurezone.de)