Klimatické zmeny: Plamene sa rýchlo valia

Svetová meteorologická organizácia OSN (WMO) minulý mesiac zverejnila svoju  správu o stave klímy za rok 2023 , ktorá nielen potvrdzuje obavy väčšiny pozorovateľov, že globálne otepľovanie dosiahlo alarmujúce úrovne, ale ponúka aj veľa dôkazov, že zmena klímy a jej sprievodné dopady napredujú. oveľa rýchlejšie, ako sa pôvodne predpokladalo.

REKORDNÝ ROK

Správa WMO ukazuje, že „rok 2023 zlomil každý jeden klimatický indikátor“. Globálna priemerná teplota v roku 2023 bola o 1,45 °C ± 0,12 °C nad priemerom priemyselnej éry v rokoch 1850-1900. Čitatelia by si všimli, že je to nebezpečne blízko k hranici zvýšenia teploty o 1,5 °C stanovenej v Parížskej dohode (PA) a zopakovanej v niekoľkých následných vedeckých správach Medzivládneho panelu pre zmenu klímy (IPCC), za ktorou by zmena klímy mohla dosiahnuť hrozivé a možno nezvratné úrovne. (D Raghunandan, viac na newsclick.in)