Analytici tvrdia, že všetci členovia G7 nespĺňajú ciele zníženia emisií

Nedávna analýza Climate Analytics odhaľuje, že žiadny z členov G7 nie je na ceste k splneniu svojich existujúcich cieľov zníženia emisií do roku 2030, čo vrhá tieň na kolektívne úsilie v boji proti zmene klímy.

Pred stretnutím ministrov pre klímu, energetiku a životné prostredie G7 v talianskom Venaria Reale, ktoré sa uskutoční 28. až 30. apríla, analýza poukazuje na významný rozdiel medzi súčasnou trajektóriou a želanými výsledkami.

Zatiaľ čo cieľom G7 je do roku 2030 znížiť emisie o 40 – 42 percent, súčasné politiky naznačujú, že skutočný úspech môže zaostať a dosiahnuť len 19 – 33 percent. (Viac na firstpost.com)