Tento Deň Zeme zvažujeme vplyv klimatických zmien na ľudské zdravie

Do roku 2050 spôsobí zmena klímy obrovský tlak na globálne systémy zdravotnej starostlivosti, čo spôsobí 14,5 milióna úmrtí a ekonomické straty vo výške 12,5 bilióna dolárov. Toto bolo varovanie zo správy o kvantifikácii vplyvu klimatických zmien na ľudské zdravie, ktorú v januári 2024 zverejnilo Svetové ekonomické fórum v spolupráci s Oliverom Wymanom.

Keď oslavujeme Deň Zeme , je nevyhnutné zamyslieť sa nad krásou našej planéty a nad výzvami, ktorým čelí, najmä v súvislosti so zmenou klímy. O vplyvoch klimatických zmien na životné prostredie sa veľa diskutuje, ale ich vplyv na ľudské zdravie je významný a často prehliadaný. (Annika Zelená, Shyam Bishen, viac na weforum.org)