Obrovské dopady klimatických zmien na Zem možno vidieť z vesmíru

Globálne odhady zmien vo využívaní pôdy a krajinnej pokrývky sú nevyhnutné na kvantifikáciu výmen skleníkových plynov medzi pôdou a atmosférou a na pomoc pri oznamovaní emisií podľa Parížskej dohody, ale s rozlíšením 100 metrov existujúce mapy znázorňujúce vývoj krajinnej pokrývky často nedokážu odhaliť činnosti. súvisiace s drobným odlesňovaním, poľnohospodárstvom alebo rastom nových sídiel, čo spôsobuje značné chyby v simuláciách scenárov vývoja klímy.

To je dôvod, prečo potrebujeme novo vyvinuté nástroje, ako sú satelitné mapy s vysokým rozlíšením, ktoré vyvinul tím výskumníkov na čele s Univerzitou v Trente ako súčasť iniciatívy ESA Climate Change, iniciatívy Európskej vesmírnej agentúry (ESA) v oblasti zmeny klímy, ktorá poskytuje desaťkrát lepšia kapacita na monitorovanie a mapovanie zmien krajinnej pokrývky a využívania pôdy, ako je dostupná. (Viac na greenreport.it)