Väčšina krajín stále nesplnila svoje klimatické záväzky z Kodane z roku 2009

V roku 2009 sa krajiny na celom svete zišli v Kodani s prísľubmi zníženia emisií skleníkových plynov, ktoré podporujú zmenu klímy. Nedávna  štúdia však vykresľuje neuspokojivý obraz pokroku: veľa prísľubov, nie veľa dodržiavania. Zahodili mnohé krajiny svoje záväzky v oblasti klímy?

Kodanský samit v roku 2009, formálne známy ako 15. zasadnutie Konferencie zmluvných strán ( COP15 ) Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy ( UNFCCC ), bol kritickou udalosťou s veľkými očakávaniami pre pokrok globálnej  klimatickej  politiky.

Na samite sa stretli lídri a delegáti z celého sveta s cieľom vytvoriť komplexnú a právne záväznú dohodu na výrazné zníženie globálnych emisií skleníkových plynov. (Sanjana Gajbhiye, viac na earth.com)