Ako klimatická kríza zasiahne globálnu ekonomiku

Výsledky získané výskumníkmi koordinovanými Leonie Wenz naznačujú, že svetová ekonomika zaznamená do roku 2049 zníženie príjmov približne o 19 % v porovnaní so scenárom, v ktorom chýba zmena klímy: škoda, ktorá je už šesťkrát väčšia ako náklady spojené s zníženie a zmiernenie globálneho otepľovania, ako je stanovené v Parížskej klimatickej dohode. „Výhodou tejto štúdie je, že ukazuje, že dôsledky klimatickej krízy sa dostavia už v roku 2050, teda nie v ďalekej budúcnosti. Okrem toho – dodáva Lamperti – odhad je nezávislý od politík znižovania emisií, ktoré sa môžu zaviesť,  k poklesu príjmov dôjde v akomkoľvek scenári , a to zdôrazňuje  naliehavosť hľadania adaptačných politík , ktoré sa vo verejnej diskusii často nechávajú bokom. Model naznačuje, že  ekonomické straty ovplyvnia všetky oblasti zemegule , s výnimkou tých vo vysokých zemepisných šírkach , ako je  Aljaška,  Grónsko, Škandinávia  a  severné Rusko  , kde budú mať vyššie teploty pozitívny vplyv na príjmy. (Viac na interris.it)