Štúdia odhaľuje obrovské zásoby globálneho pôdneho uhlíka

Pôdny uhlík sa zvyčajne vzťahuje len na zložku organickej hmoty pôdy, známu ako pôdny organický uhlík (SOC). Pôdny uhlík má však aj anorganickú zložku, známu ako pôdny anorganický uhlík (SIC). Pevný SIC, často uhličitan vápenatý, má tendenciu sa viac hromadiť v suchých oblastiach s neúrodnou pôdou, čo mnohých v iedlo k presvedčeniu, že to nie je dôležité.

V štúdii publikovanej v časopise Science  výskumníci pod vedením prof. Huanga Yuanyuana z Ústavu geografických vied a výskumu prírodných zdrojov Čínskej akadémie vied (CAS) a prof. Zhanga Ganlina z Ústavu pôdoznalectva CAS spolu so spolupracovníkmi , kvantifikovali globálny obchod SIC, čím spochybňujú tento dlhodobý názor.

Vedci našli neuveriteľných 2 305 miliárd ton uhlíka uloženého ako SIC v horných dvoch metroch pôdy na celom svete, čo je viac ako päťkrát viac ako uhlík, ktorý sa nachádza v celej svetovej vegetácii dohromady. Tento skrytý rezervoár pôdneho uhlíka by mohol byť kľúčom k pochopeniu toho, ako sa uhlík pohybuje po celom svete. (Čínska akadémia vied, viac na phys.org)