EÚ musí konať tak, aby chránila farmy a výrobu potravín pred klimatickými rizikami

V rovnakom čase, keď farmári protestovali v európskych hlavných mestách, aby požadovali väčšiu istotu pre svoju budúcnosť, Európska environmentálna agentúra zverejnila správu, v ktorej zdôraznila vážne klimatické riziko pre potravinovú bezpečnosť. V Európskom  hodnotení klimatických rizík sa identifikovalo 36 hlavných klimatických rizík pre Európu súvisiacich s potravinami, ekosystémami, zdravím, infraštruktúrou, hospodárstvom a financiami. Hodnotenie mapovalo priame a kaskádové účinky týchto rizík a oblasti s najzávažnejšími vplyvmi.  (Justin Zahra, viac na edf.org)