Historický rozsudok a vynikajúca správa pre klímu

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) so sídlom v Štrasburgu väčšinou 16 hlasov proti 1  oficiálne spojil klimatickú krízu s ochranou ľudských práv. Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva predstavuje základný bod pre spory týkajúce sa zmeny klímy v Európe . Otvára sa nová etapa, do ktorej by sa už čoskoro mohlo zapojiť aj Taliansko, kde všetky vnútorné pravidlá musia rešpektovať práva a princípy garantované ESĽP a kde je ústavný súd povinný rozhodnúť o rešpektovaní vyššie uvedených princípov, ktorých porušenie je protiústavné. (Viac na wwf.it)