Nová smernica EÚ posilňuje zákony na ochranu spotrebiteľa v oblasti greenwashingu a cirkulácie

Dňa 26. marca 2024 nadobudla účinnosť Smernica (EÚ) 2024/825 o posilnení postavenia spotrebiteľov pre ekologický prechod (Empowering Consumers Directive alebo ECD). Smernica musí byť transponovaná do vnútroštátnych právnych predpisov do 27. marca 2026 a uplatňovaná od 27. septembra 2026. Cieľom ECD je chrániť spotrebiteľov pred zavádzaním komunikáciami týkajúcimi sa environmentálnych, sociálnych alebo kruhových aspektov produktu vrátane tovaru a služby.

Konkrétnejšie, ECD mení a dopĺňa ustanovenia smernice o nekalých obchodných praktikách (UCPD) a smernice o právach spotrebiteľov (CRD) s cieľom zaviesť povinnosti poskytovať jasné a relevantné informácie týkajúce sa environmentálnych alebo sociálnych tvrdení a aspektov obehovosti produktov. ECD bude fungovať spolu so smernicou o ekologických tvrdeniach (GCD), ktorá vytvorí špecializovaný režim na riadenie environmentálnych tvrdení, a momentálne je v počiatočných fázach. (Katherine Connolly, Dominic Coppens, Nicolas JS Lockhart, viac na lexology.com)