Pestovanie uhlíka a ukladanie uhlíka vo výrobkoch

Sektor pôdy zohráva kľúčovú úlohu pri dosahovaní cieľa EÚ v oblasti klimatickej neutrality do roku 2050 zachytávaním CO 2 a jeho ukladaním do pôdy a biomasy. Pôdny sektor je však tiež mimoriadne zraniteľný voči vplyvom zmeny klímy a môže byť zdrojom emisií, najmä ak je pôda degradovaná. To je dôvod, prečo EÚ podporuje inovatívne prístupy, ako napríklad uhlíkové poľnohospodárstvo, s cieľom podporiť udržateľné a odolné postupy v sektoroch poľnohospodárstva a lesníctva. (Viac na climate.ec.europa.eu)