Certifikácia trvalého odstraňovania uhlíka, pestovania uhlíka a ukladania uhlíka vo výrobkoch

Cieľom certifikačného rámca EÚ na odstraňovanie uhlíka je zintenzívniť činnosti týkajúce sa odstraňovania uhlíka a bojovať proti greenwashingu tým, že umožní podnikom preukázať svoju činnosť v tejto oblasti.

O odstraňovaní uhlíka a pestovaní uhlíka

Čo je odstraňovanie uhlíka a poľnohospodárstvo?

Odstraňovanie uhlíka a farmárčenie s uhlíkom sú inovatívne prístupy, ktoré zachytávajú CO 2 z atmosféry alebo priamo zo zdrojov emisií a ukladajú ho do dlhodobých rezervoárov, ako sú geologické útvary, lesy, pôda alebo produkty.

Úloha odstraňovania uhlíka a uhlíkového poľnohospodárstva v Európskej zelenej dohode

Dosiahnutie klimatickej neutrality v Európe do roku 2050 bude vyžadovať podstatné zníženie skleníkových plynov, ako aj odstraňovanie uhlíka, aby sa kompenzovali nevyhnutné emisie z hospodárskych odvetví, ktoré sa dajú len ťažko znížiť. Udržateľné  uhlíkové cykly. Oznámenie uverejnené v decembri 2021 predstavilo akčný plán na zvýšenie odstraňovania uhlíka na našom kontinente. Opatrenia načrtnuté v oznámení boli doplnené ďalšími iniciatívami EÚ, ako je využívanie pôdy, zmena využívania pôdy a lesníctvo nariadenie, oznámenie o klimatických cieľoch do roku 2040 Stratégiou riadenia priemyselného uhlíka Viac na climate.ec.europa.eu)