Stane sa Stredozemné more tropickým morom?

Globálne otepľovanie a biologické invázie vedú k veľkej rekonfigurácii biogeografických provincií. Minulé intervaly teplého podnebia v histórii Zeme predstavujú okná do toho, ako druhy reagovali na otepľovanie, a môžu pomôcť pri predpovedaní budúcich biogeografických konfigurácií. Modelovali sme vhodnosť Stredozemného mora pre západoafrické tropické druhy, ktoré sa vyskytli v povodí v poslednom medziľadovom období (135 až 116 ka), a konektivitu pozdĺž severozápadnej Afriky, kde veľký vzostupný systém v súčasnosti oneskoruje rozšírenie rozsahu pólov. tropické druhy. Ukazujeme, že táto bariéra sa môže oslabiť aj pri stredných klimatických scenároch, čo prispieva k nástupu nového ekosystému v celom Stredomorí, čo je proces, ktorý sa už začal biologickou inváziou cez Suezský prieplav. ( Paolo G. Albano,  Lotta Schultz, Johannes  Wessely Silvia Danise, viac na pnas.org)