Ničenie tropických pralesov sa spomalilo, ale stále je príliš vysoké

V roku 2023 sa za minútu stratilo desať lesov na futbalových ihriskách, čo naznačuje, že krajiny nerobia dosť na zastavenie odlesňovania. Strata nedotknutých tropických pralesov sa minulý rok spomalila – svet však stále ďaleko zaostáva za globálnym cieľom ukončiť odlesňovanie do roku 2030. Zistenia z analýzy satelitných údajov zverejnených tento týždeň zdôrazňujú potrebu zlepšiť ochranu tropických pralesov. chrániť biodiverzitu a spomaliť zmenu klímy. (Carissa Wongová, viac na nature.com)