LIFE SWEAP nestráca čas predchádzaním trestným činom proti životnému prostrediu

Environmentálna kriminalita je jednou z najväčších výziev Európy. Tretia najväčšia trestná činnosť po obchodovaní s drogami a falšovaní, každoročne narastá o päť až sedem percent. LIFE SWEAP vedie boj proti tejto rastúcej hrozbe.

Od pašovania voľne žijúcich živočíchov až po nelegálne ukladanie odpadu sa environmentálna kriminalita rýchlo stala jednou z najväčších bolestí hlavy v Európe. Údaje z Rady Európskej únieukazuje, že len v roku 2022 polícia v celej Európe zaistila takmer 350 000 ton nelegálneho odpadu a približne 15 miliónov EUR majetku súvisiaceho s environmentálnou kriminalitou

LIFE SWEAP  bol zriadený v roku 2018 s cieľom posilniť odbornú prípravu pre orgány činné v trestnom konaní, ktoré bojujú proti nezákonnému obchodovaniu s odpadom v celej EÚ. „Chemické látky a odpad, ako sú pesticídy, látky poškodzujúce ozónovú vrstvu, plastový odpad a elektronický odpad, majú vážny vplyv na našu vodu, pôdu, atmosférické prostredie a v konečnom dôsledku aj na naše zdravie,“ hovorí Nancy Isarin, senior manažérka pre komunikáciu a sieťovanie LIFE SWEAP. „Silné a schopné orgány na presadzovanie práva na hraniciach sú kľúčom k predchádzaniu negatívnym vplyvom nezákonného obchodu s týmito komoditami.“  (Viac na cinea.ec.europa.eu)