Misia EÚ: Prispôsobenie sa zmene klímy

Misia prispôsobovania sa zmene klímy sa zameriava na podporu regiónov, miest a miestnych orgánov EÚ v ich úsilí vybudovať odolnosť voči vplyvom zmeny klímy.

Misia prispieva k uvádzaniu adaptačnej stratégie EÚ do praxe tým, že pomáha regiónom

  • lepšie porozumieť klimatickým rizikám, ktorým sú a budú čeliť v budúcnosti
  • rozvíjať svoje cesty, aby boli lepšie pripravené a zvládali meniace sa podnebie
  • testovať a nasadzovať na mieste inovatívne riešenia potrebné na budovanie odolnosti

Cieľom misie je do roku 2030 sprevádzať najmenej 150 európskych regiónov a spoločenstiev smerom k odolnosti voči zmene klímy. (Viac na research-and-innovation.ec.europa.eu)