Carbon Offsets vs Carbon Capture Technology: Ktorá voľba je najlepšia?

Keďže dopady zmeny klímy sú čoraz závažnejšie, čoraz viac produktov a služieb sa predáva cestujúcim, aby pomohli kompenzovať vlastnú uhlíkovú stopu. Medzi najbežnejšie patria uhlíkové kompenzácie – ktoré umožňujú individuálnym cestujúcim investovať do environmentálnych projektov určených na zníženie znečistenia uhlíkovými emisiami.  Bežné príklady projektov , ktoré možno financovať prostredníctvom nákupov uhlíkových kompenzácií, zahŕňajú zalesňovanie a výstavbu obnoviteľných zdrojov energie.

Aj keď sa tieto nákupy môžu zdať užitočné, vedie sa tiež veľa diskusií o tom, či majú skutočne zmysluplný vplyv v boji za spomalenie a zvrátenie zmeny klímy. V najhoršom prípade boli projekty kompenzácie uhlíka označené za formu greenwashingu , ktorá skutočne nepomáha znižovať emisie CO2. Niektorí odborníci však tvrdia , že výhody nákupu kompenzácií môžu prevážiť nad výzvami, ktoré identifikovali kritici. (Mia Taylor, travelpulse.com)