Svetový deň vody

Zdravie a prosperita ľudí a planéty závisí od stability globálneho vodného cyklu. Klimatické zmeny, strata biodiverzity, neudržateľné hospodárenie a znečistenie majú vplyv na vodné zdroje na celom svete. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a Detského fondu OSN (UNICEF) 1 zo 4 ľudí na svete stále nemá prístup k bezpečne spravovanej pitnej vode. Takmer polovica svetovej populácie nemá prístup k bezpečne riadenej sanitácii.

Ako sa nedostatok vody zintenzívňuje, zvýšená konkurencia o zmenšujúce sa zdroje sladkej vody ohrozuje stabilitu medzi národmi a v rámci nich prostredníctvom konfliktov, vysídľovania alebo migrácie. Voda sa tiež až príliš často používa ako vojnová zbraň.

Bez univerzálneho prístupu k bezpečnej a čistej pitnej vode a sanitácii pre všetkých nemôže byť mier.

Tohtoročná globálna téma Svetového dňa vody sa zameriava na využitie „vody pre mier“.  Riadenie vodných zdrojov a cezhraničná spolupráca v oblasti vôd sú účinnými nástrojmi na predchádzanie konfliktom a udržiavanie mieru. Európska únia pracuje na zlepšení prístupu k vode a/alebo sanitárnemu zariadeniu pre 70 miliónov jednotlivcov do roku 2030. Pracuje tiež na ochrane, zachovaní a obnove ekosystémov súvisiacich s vodou. (Viac na ec.europa.eu)